Lobas Taksikring

LOBAS Sikkerhet på tak er et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to hovedkategorier, snøfangersystemer og taksikringsustyr.

Forhindrer at snø og is raser fra taket 

Snøfangersystemer er utstyr som er konstruert for å forhindre at snø- og is raser fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som overhodet mulig.

Enkel montering av snøfanger og taksikring

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette utstyret har vi lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt oss. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

LOBAS taksikring er tilpasset krav til typegodkjenning i henhold til forskrifter i Arbeidsmiljøloven av 14. april 1989. De blir også videreutviklet og tilpasset de krav som til enhver tid ligger i gjeldende standarder.

Ønsker du montering av Lobas snøfanger?

Skriv til oss i kontaktskjemaet på kontaktsiden, så hører du fra oss. Du kan også sende oss en e-post eller kontakte oss på telefon 77 67 35 88.

Kontakt oss