Boligventilasjon / Flexit Proffpartner

Hvorfor er det viktig med god ventilasjon?

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:

 • Luften inne ndørs skal oppleves som frisk og behagelig og ikke bidra til helseplager.
 • Unngå at det oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og soppskader eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene.

Ventilasjonen tilfører boligen frisk luft og fjerner inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, materialer og virksomhet inne. Det er viktig å være klar over at den tilførte luften er renere enn luften inne nesten uansett luftforurensningen utenfor. Personer med pollenallergi kan i pollensesongen oppfatte at uteluft er mer belastende enn inneluft. Ventilasjonen skal også bidra til å fjerne overskuddsvarme.

Les Flexits råd for et bedre inneklima her.

Flexit Proffpartner

Som Flexit Proffpartner kan vi tilby kundene våre balansert ventilasjon og sentralstøvsuger ferdig installert. Vi er sertifisert for å kunne utføre montering av balansert ventilasjon for boligprodusenter og byggentreprenører (eneboliger, småhus, rekkehus).

Flexit Proffpartner bistår byggevareforretninger med befaring og installasjon av balansert ventilasjon både overfor proffkunder og sluttbruker.

Tegn på dårlig ventilasjon:

Det er mange faktorer som kan tyde på at ventilasjonen er dårlig i boligen eller bedriftslokalene. Noen av de mest vanlige tegnene er:

 • Tett, innestengt luft
 • Lukt fra naboer
 • Lukt fra kjøkken og toalett
 • Kondens på innsiden av vinduene
 • Fuktskjolder nederst på vindusrammer og karm
 • Mugg i kalde hjørner, bak skap og tunge møbler mot yttervegg

Les om mulige årsaker til et dårlig inneklima på nettsidene til Flexit her.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon har to hovedfunksjoner: å fjerne brukt og forurenset luft fra boligen og erstatte denne med luft som er ren, filtrert og temperert. På fagspråket kalt avtrekk og tilluft. Ventilasjonsanlegget har to separate kanalsystemer, slik at den brukte og den nye luften holdes adskilt. Uansett hva slags bolig du har vil et balansert ventilasjonsanlegg sørge for at luften i boligen din til enhver tid er ren og frisk.

Skal du installere balansert ventilasjon hjemme? Les denne: «Løsningsguide - Balansert ventilasjon i ulike typer bolig»

Her kan du også se en informativ film om balansert ventilasjon i eksisterende bolig laget av Flexit.

Utvalgte produkter fra Flexit

Loftsvifter

Avtrekksvifte

Vi har vifter og ventilatorer til sentralavtrekk på lager.

Sliten motor kan enkelt byttes. Vi har løse motorer på lager.

 Les mer

Skapvifter

Loftsvifter

Vi har loftsvifter isolert for kald montasje.

  Les mer

Flexit sentralstovsuger

Sentralstøvsuger

Husk sentralstøvsuger og kjøkkenventilasjon når du oppgraderer.

   Les mer

ventilator til sentralavtrekk

Ventilator til sentralavtrekk

Flexit har en serie kjøkkenhetter beregnet for ekstern avtrekksvifte. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenhetten, oppnås et lydsvakt avtrekk.

Passer til våre vifter for sentralavtrekk;
ULV, USV og UKV

  Les mer

Skapvifter

Skapvifter

Vi kan levere isolert avtrekksvifte for plassering i kjøkkenskap.

  Les mer

tilbehør til sentralavtrekk

Tilbehør

Diverse tilbehør og tilleggsprodukter for sentralavtrekk.

  Les mer

Luftbehandlingsaggregater for boliger og næringsbygg

Luftbehandlingsaggregater med varmegjenvinning.

Nordic S4 boligaggregat

Ventilasjonsaggregat næringsbygg

Proffaggregater fra Flexit med og uten automatikk.

Tidligere modeller

 • Boligaggregater
 • Proffaggregater
 • Automatikk, boligaggregater
 • Tilbehør

Flexit reservedeler

Dersom du trenger reservedeler til ditt Flexit-produkt, finner du reservedelslister under hvert produkt. Gjeldende produkt finner du i produktoversikten. Gå til Flexits produkter. Noter artikkelnummer og betegnelse slik at du har det klart når du skal kjøpe. Reservedeler er vanligvis bestillingsvare, og noen dagers leveringstid må påregnes. Reservedeler kjøper du hos oss.